Ceník ubytování

Sezóna 27.6. - 2.9. a 28.1. - 15.3. , 

Studio (1-3) s terasou 32m2: (2-lůžka, rozkládací sedací souprava) max 3 dospělí nebo 2 dospělí a 2 děti

v termínu 27.6. - 2.9. platba min. za 3 osoby

Obsazen 1 osobou   - 1000 Kč/noc
Obsazen 2 osobami - 1300 Kč/noc
Obsazen 3 osobami - 1500 Kč/noc
Obsazen 4 osobami - 1700 Kč/noc

Dvoupodlažní studiový apartmán (4-6) 45m2: (2-lůžka, rozkládací pohovka + dvoulůžko v podkroví) max 4 dospělí a 2 děti

v termínu 27.6. - 2.9. platba min. za 4 osoby

Obsazen 1 osobou   - 1000 Kč/noc
Obsazen 2 osobami - 1300 Kč/noc
Obsazen 3 osobami - 1600 Kč/noc      
Obsazen 4 osobami - 1900 Kč/noc      
Obsazen 5 osobami - 2200 Kč/noc    

Obsazen 6 osobami - 2500 Kč/noc

Apartmán se saunou a hernou (7) 90m2: (1místnost 3-lůžka,  2místnost -2x dvoulůžko)

v termínu 27.6. - 2.9. platba min. za 4 osoby

Obsazen 2 osobami - 2000 Kč/noc
Obsazen 3 osobami - 2400 Kč/noc
Obsazen 4 osobami - 2800 Kč/noc        Obsazen 2 dospělí a 2 děti - 2600Kč/noc
Obsazen 5 osobami - 3200 Kč/noc        Obsazen 2 dospělí a 3 děti - 3000Kč/noc

Obsazen 6 osobami - 3600 Kč/noc

Obsazen 7 osobami - 4000Kč/noc

Mimosezóna 16.3. - 26.6. a 3.9. - 27.1.

Studio (1-3) s terasou 32m2: (2-lůžka, rozkládací sedací souprava) max 3 dospělí nebo 2 dospělí a 2 děti

Obsazen 1 osobou   -   900 Kč/noc
Obsazen 2 osobami - 1200 Kč/noc
Obsazen 3 osobami - 1400 Kč/noc
Obsazen 4 osobami - 1600 Kč/noc

Dvoupodlažní studiový apartmán (4-6) 45m2: (2-lůžka, rozkládací pohovka + dvoulůžko v podkroví) max 4 dospělí a 2 děti

Obsazen 1 osobou   -   900 Kč/noc
Obsazen 2 osobami - 1200 Kč/noc
Obsazen 3 osobami - 1400 Kč/noc       
Obsazen 4 osobami - 1700 Kč/noc       
Obsazen 5 osobami - 2000 Kč/noc

Obsazen 6 osobami - 2300 Kč/noc

Apartmán se saunou a hernou (7) 90m2: (1místnost 3-lůžka,  2místnost -2x dvoulůžko) max 7 osob

Obsazen 2 osobami - 1600 Kč/noc
Obsazen 3 osobami - 2000 Kč/noc
Obsazen 4 osobami - 2400 Kč/noc       Obsazen 2 dospělí a 2 děti - 2200Kč/noc
Obsazen 5 osobami - 2800 Kč/noc       Obsazen 2 dospělí a 3 děti - 2500Kč/noc

Obsazen 6 osobami - 3200 Kč/noc

Obsazen 7 osobami - 3600Kč/noc

Další informace:

Ubytovací poplatek obci 20Kč/osoba starší 18 let/noc

Pobyt se zvířaty není povolen

Silvestrovský pobyt (minimální platba za 5 nocí)

Studio s terasou (1-3) - obsazeno do 2 osob 2000 Kč/noc, každá další osoba 300Kč/noc
Dvoupodlažní studiový apartmán - obsazeno do 4 osob 3000 Kč/noc, každá další osoba 300Kč/noc

Apartmán se saunou a hernou (7) - obsazeno do 4 osob 4000 Kč/noc, každá další osoba 500Kč/noc

Celý dům Do 25 osob 17000Kč/noc, každá další osoba 300Kč/noc + spotřeba energií

 

Storno poplatky

  1. 25% z celkové ceny pobytu při zrušení 49-31 dnů před nástupem
  2. 50% z celkové ceny pobytu při zrušení 30-14 dnů před nástupem
  3. 75% z celkové ceny pobytu při zrušení 13-8 dnů před nástupem
  4. 100% z celkové ceny pobytu při zrušení 7-0 dnů před nástupem

Provozní řád Apartmány SOPHIA

Všichni hosté jsou povinni seznámit se s těmito pokyny:

1.        Ubytování hostů probíhá v čase od 14hod do 20hod.

2.        Parkování je možno pouze na vyhrazeném parkovišti.

    3.        Při počátku ubytování přebírá host apartmán bez závad. Případné závady je povinen neprodleně oznámit správci objektu.

   4.         Apartmán musí být vyklizen v den ukončení pobytu do 10:00. 

   5.         Ve všech prostorách objektu je přísný zákaz kouření.

   6.         Pobyt se psy a jinými zvířaty je zakázán. Při nedodržení následuje ukončení pobytu.

   7.         Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostory objektu.

   8.        Host nesmí bez souhlasu správce přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a zasahovat do elektrické sítě a jiných instalací.

   9.      V případě poškození vybavení apartmánů nebo jiných prostorů objektu, nebo při ztrátě klíčů je správce oprávněn po hostovi požadovat   odpovídající finanční náhradu.

 10.       Noční klid v objektu platí od 22:00 do 06:00 hodin a všichni hosté jsou povinni jej respektovat.

 

Zodpovědnost za škody na zdraví a majetku

1.      Každý host je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich odcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech. Provozovatel objektu ručí za jejich ztráty a poškození jen za podmínek a do výše stanovené občansko - právními předpisy.

2.         Majetek hostů je pojištěn proti odcizení pouze při překonání překážek. Proto vždy zamykejte apartmány.

3.       Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařské ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí. Důležitá telefonní čísla:

Tísňové volání 112

První pomoc 155

Hasiči 150

Policie 158

Správce +420776729890

 

 

Vážení hosté, žádáme Vás o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu objektu. Věříme, že se výše uvedená omezení setkají s Vaším pochopením. Omezení byla přijata z důvodu vytvoření dobrých podmínek ubytování pro všechny naše hosty.